Gemengd Koor Benoe

Voorheen het Gäöls Mannenkoor en
sinds 1 september verder als gemengd koor BENOE

Bestuur:
Guus Kester                                           Voorzitter                        Patrick van Heereveld                        Vice-voorzitter
Peter Lambooij                                     Secretaris                        Mabel van Reijmersdahl                    2e secretaris
Cees Schrijvers                                     Penningmeester            Jacqueline Odekerken-Schraa  2e penningmeester
Jos Wijnands                                        Bestuurslid.

Onze dirigente Peggy Smeets

Als Gemengd Koor net gestart!!
Onze website is nog in bewerking.

De naam BENOE?

In de Egyptische mythologie is de Benoe een vogel
en betekent “stralende verrijzenis”.
Een symbool voor wedergeboorte.

De naam symboliseert de teloorgang van het GMK en
de verrijzenis van het nieuwe gemengd koor.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Benoe